Compare Listings

Processen med att köpa en bostad och dess tillkommande kostnader

Alla fastigheter i Spanien säljs till det fastställda priset i Euro.
På alla priser du ser tillkommer moms som idag vid köp av en ny fastighet är på 10 %.
På beg. fastigheter gäller istället en överföringsskatt, den är också på 10 %.
Förutom moms/skatt enligt ovan, så måste köparen betala för notarie, juridiskt biträde, anslutningskostnad för el/vatten samt för nyproduktion en stämpelskatt på 1,5 %.
Dessa tillkommande kostnader utöver moms/skatt är ungefär 3 %.
Det betyder att det totalt tillkommer ca 13 – 14,5  % på fastighetspriset.

När du hittat ”drömbostaden” är detta fortsättningen vid köp ….

 1. Vi upprättar en köpekontrakt, du betalar ett reservationsbelopp,
  vilket vanligen är på 3000 euro på begagnat och på 6000 euro på nybyggt.
  Fastigheten tas då bort från ”till-salu-marknaden” – ingen annan kan köpa den.
 2.  Reservationsbeloppet är startskottet för advokat/juristfirman som ska kontrollera att det inte finns några skulder, ordna med el & vattenkontrakt, förbereda lagfart mm. Juristfirman håller också kontakt med ägaren eller byggmästaren för att hitta och bestämma ett datum för skrivande av lagfart och inflyttning.
  Vi på Nordic Home har under tiden sett till så att ni fått ett spanskt NIE nummer (NIE-nummer = spanskt skatte-nr) och bankkonto som är nödvändigt för att bland annat få el och vattenkontrakt.
 3.  Fyra till sex veckor efter att reservationen är betald är den tid det brukar ta för inflyttning i beg. bostäder, för nya fastigheter beror det till största delen på den tid det tar innan bygget är färdigt och slutbesiktigat.
 4. På tillträdesdagen går vi tillsammans med advokaten till notarien där vi går igenom hela köpet, lagfarten översätts muntligt till svenska och vi träffar säljaren eller dennes juridiska ombud.
  Slutbetalning och nycklar byter ägare och många namnteckningar senare
  får man en kopia på nya lagfarten.

Originalet på lagfarten skickas till fastighetsregistret i Madrid och kommer tillbaka några veckor senare. I samband med slutbetalning så får man också betala spansk moms/överföringsskatt, notarie och advokat, el och vattenanslutning, stämpelskatt mm.
Exakta siffror för detta får man via juristfirman i god tid och allt sköts av denna.

Vi på NORDIC HOME SPAIN följer med er genom hela processen för att ni skall känna er trygga.

Även efter köpet finns vi på NORDIC HOME SPAIN kvar och er behjälpliga med saker som kan dyka upp i ett nytt och främmande land.