Compare Listings

När du hittat ”drömbostaden” är detta fortsättningen vid köp ….

 1. Vi upprättar en köpekontrakt, du betalar ett reservationsbelopp,
  vilket vanligen är på 3000 euro på begagnat och på 6000 euro på nybyggt.
  Fastigheten tas då bort från ”till-salu-marknaden” – ingen annan kan köpa den.
 2.  Reservationsbeloppet är startskottet för advokat/juristfirman som ska kontrollera att det inte finns några skulder, ordna med el & vattenkontrakt, förbereda lagfart mm. Juristfirman håller också kontakt med ägaren eller byggmästaren för att hitta och bestämma ett datum för skrivande av lagfart och inflyttning.
  Vi på Nordic Home har under tiden sett till så att ni fått ett spanskt NIE nummer (NIE-nummer = spanskt skatte-nr) och bankkonto som är nödvändigt för att bland annat få el och vattenkontrakt.
 3.  Fyra till sex veckor efter att reservationen är betald är den tid det brukar ta för inflyttning i beg. bostäder, för nya fastigheter beror det till största delen på den tid det tar innan bygget är färdigt och slutbesiktigat.
 4. På tillträdesdagen går vi tillsammans med advokaten till notarien där vi går igenom hela köpet, lagfarten översätts muntligt till svenska och vi träffar säljaren eller dennes juridiska ombud.
  Slutbetalning och nycklar byter ägare och många namnteckningar senare
  får man en kopia på nya lagfarten.

Originalet på lagfarten skickas till fastighetsregistret i Madrid och kommer tillbaka några veckor senare. I samband med slutbetalning så får man också betala spansk moms/överföringsskatt, notarie och advokat, el och vattenanslutning, stämpelskatt mm.
Exakta siffror för detta får man via juristfirman i god tid och allt sköts av denna.

Vi på NORDIC HOME SPAIN följer med er genom hela processen för att ni skall känna er trygga.

Även efter köpet finns vi på NORDIC HOME SPAIN kvar och er behjälpliga med saker som kan dyka upp i ett nytt och främmande land.

Köpekostnader

Att köpa nyproducerat

 • 10% – Moms
 • 1,5% -Stämpelskatt (impuesto de Actos Juridicos Documentados)
 • 0,4% – 0,8% – Notarie
 • 0,2% – Fastighetsregister (Registro de Propiedad)
 • 300-400 € – El- och vattenanslutning

Totala kostnader 12-13%

Att köpa begagnat

 • 10% – Fastighetsskatt (impuesto de Actos Juridicos Documentados)
 • 0,4% – 0,8% – Notarie
 • 0,2% – Fastighetsregister (Registro de Propiedad)

Totala kostnader – 11%

Spanska lånekostnader utöver räntekostnaderna

 • 0,5% Notarie
 • 1,5% Hypoteksskatt (impuesto de Actos Juridicos Documentados)
 • 350 € – Fastighetsregister
 • 350 € – Värderingsavgifter
 • 1% – 2% – Avgifter för bankarrangemang

Lånekostnader totalt – 3%

Advokatkostnad €1200 – €1400

 • Fullmakt hos notarie (valfritt)
 • Upprättande av kontrakt
 • Kontrollerar om ägarna är lagliga, registrerade ägare av fastigheter
 • Kontroll av försäljningskontrakt
 • Ändra el- och vattenräkning i den nya ägarens namn
 • Skaffa ett skuldfrihetsintyg från kommunen
 • Skaffa ett skuldfrihetsintyg från föreningen
 • Förberedelse av mötet hos Notaren
 • Kontrollera alla nödvändiga dokument så att transaktionen är säker