Compare Listings

Att sälja bostad i Spanien – så här går det till

Att sälja hus eller lägenhet i Spanien kan vara mer komplicerat och kan ofta ta längre tid än i Sverige. Våra svensktalande mäklare hjälper dig genom hela processen, från förberedelser till påskrivet avtal. Allt för att du skall göra en så bra affär som möjligt.

Förberedelser och marknadsföring

Innan vi startar försäljningen av din bostad upprättar vi ett uppdragsavtal. I Spanien är uppdragsavtalen oftast utan exklusivitet vilket innebär att du även kan anlita andra mäklare. Dock förbinder du dig att betala provisionen till oss om någon av de kunder vi anvisat köper din bostad. Uppdragsavtalet kan vara exklusivt, det vill säga att du väljer att vi som enda mäklare ska sälja din bostad.

Som säljare behöver du ta fram olika dokument och uppgifter om din bostad. Informera mäklaren om fördelar av din bostad och ditt område samt eventuella brister eller andra viktiga upplysningar som ska ges till potentiella köpare. Du har även skyldigheten att göra en energideklaration av bostaden. Självklart hjälper vi eller våra samarbetspartners er med det.

En viktig del av vårt uppdrag är att ta fram ett korrekt material med bra bilder som beskriver din bostad. Först lägger vi upp din bostad på vår hemsida. Därefter exponerar vi din bostad via olika kanaler för att nå köpstarka kunder. Marknadsföringen sker bl.a. på sociala medier, internationella marknadsplatser och matchas mot vårt egna kundregister.

Sedan kan vi börja med visningar av din bostad för intresserade spekulanter. Självklart kan vi även genomföra digitala visningar av din bostad.  för spekulanter som inte kan närvara fysiskt på en visning,

Slutförande av försäljningen

När du och köparen är överens om ett pris skrivs ett reservationsavtal och köparen erlägger en reservationsavgift för att reservera bostaden. Denna avgift deponeras på mäklarens eller advokatens  klientmedelskonto.

På tillträdesdagen träffas du och köparen tillsammans med de juridiska ombuden hos notarien. Du får resten av köpeskillingen samtidigt som köparen övertar nycklarna till fastigheten.

Utgångspunkten är att bostaden säljs i befintligt skick med hänsyn till ålder och pris. Det är upp till köparen att noga undersöka bostaden innan köpekontraktet undertecknas. Tänk dock på att du, som säljare, har upplysningsplikt. Det är därför viktigt att du informerar oss om eventuella brister i bostaden, eller annan viktig information som kan påverka köpet.


    Länk till Integritetspolicy hur vi hanterar personuppgifter.